LÝ DO CHỌN ONLINE BACKUP ?

ONLINE BACKUP là dịch vụ sao lưu và khôi phục dữ liệu theo mô hình điện toán đám mây, sử dụng các công nghệ hiện đại và phát triển dựa vào mạng Internet.
Với mức độ bảo vệ cao nhất cùng việc sử dụng các tiêu chuẩn công nghệ mới, ONLINE BACKUP cho phép đưa toàn bộ hệ thống trở lại trạng thái trước khi gặp sự cố, dữ liệu sẽ được bảo vệ an toàn và khôi phục nhanh chóng khi sự cố xảy ra, giảm thiểu thời gian ngưng trệ, đảm bảo hệ thống sẽ luôn hoạt động liên tục.

VÀ  ĐÂY LÀ LÍ DO MÀ CHÚNG TA NÊN CHỌN ONLINE BACKUP

VỊ TRÍ SAO LƯU

Lựa chọn các vị trí sao lưu chỉ có tại ONLINE BACKUP.VN