TẠI SAO BẠN LẠI PHẢI CHỌN ONLINE BACKUP ?

Online Backup  là dịch vụ sao lưu và khôi phục dữ liệu theo mô hình điện toán đám mây, sử dụng các công nghệ hiện đại và phát triển dựa vào mạng Internet. Với mức độ bảo vệ cao nhất cùng việc sử dụng các tiêu chuẩn công nghệ mới, Online Backup cho phép đưa toàn bộ hệ thống trở lại trạng thái trước khi gặp sự cố, dữ liệu sẽ được bảo …